CREATE YOUR OWN REPORT


Cover
Inhoud
Passie voor media Media met passie
Dit is De persgroep - copie
De Persgroep 2016 in het kort
Voorwoord van de CEO
Voorwoord van de Raad van Bestuur
Een jaar De Persgroep
Kansen voor de toekomst
Opmerkelijkste gebeurtenissen in 2016
Business-to-business
Wie wil meespelen, moet transformeren
Financieel resultaat
Contact
 
0
Voorwoord van de

Raad van Bestuur

Raad van Bestuur

Van links naar rechts:

Christophe Conventsecretaris-generaal - Jan Louis Burggraafbestuurder - Christian Van Thillochief executive officer - Ieko Sevingabestuurder - Léon Seynavebestuurder - Emmanuel Van Thillobestuurder - Eric Verbeeckbestuurder - Ludwig Crielvoorzitter

“De verbeterde perfomantie deed zich voor in nagenoeg alle geledingen van de groep, zowel in publishing als audiovisueel.”

De geconsolideerde rekeningen over het boekjaar 2016 die ik u namens de Raad van Bestuur mag voorstellen, tonen de volle impact van de acquisities die De Persgroep in de loop van 2015 realiseerde.

Daar waar in de rekeningen van 2015 de overnames van Wegener en Berlingske Media slechts voor tien maanden, en de overname van de vier Sanoma-magazines slechts voor vier maanden werden opgenomen, gelden deze acquisities voor het volledige boekjaar 2016.

Dit is de voornaamste reden voor de negen procent aangroei van de geconsolideerde bedrijfsopbrengsten, tot 1455 miljoen euro, een nieuw record in de geschiedenis van De Persgroep. De Raad stelt met tevredenheid vast dat deze groei zich ook in de financiële performantie van de groep heeft vertaald: zo groeide de EBITDA aan met 12,8% tot 225 miljoen euro, de bedrijfswinst met 10,8% tot 164 miljoen euro, en de netto courante winst met 7,4% tot 117 miljoen euro.

Tevens mag benadrukt worden dat de verbeterde performantie zich voordeed in nagenoeg alle geledingen van de groep, zowel in publishing als audiovisueel, en dit zowel in België, Nederland als Denemarken. Zo hebben de Deense activiteiten, na de herstructurering van eind 2015, voor het eerst een – weliswaar nog bescheiden – bijdrage geleverd tot het groepsresultaat.

Gedurende het afgelopen boekjaar hebben de verschillende onderdelen van de groep diverse gerichte acquisities gerealiseerd: Medialaan verwierf het telco-bedrijf Mobile Vikings en de mannenzender Acht, nu CAZ genaamd; De Persgroep Nederland acquireerde achtereenvolgens de website Hardware.info, het B-to-B marketingbedrijf Synpact en het online video-
platform MyChannels; De Persgroep Publishing nam de vergelijkingssite Spaargids.be over; en begin dit jaar verwierf Berlingske Media via een fusie de controle over het gratis dagblad Metroxpress.

Deze acquisities moeten hen toelaten hun marktposities in de thuismarkten te consolideren en verder uit te bouwen. Daarnaast werden het afgelopen boekjaar alweer substantiële investeringen verricht met het oog op de digitale transformatie van de publishing activiteiten. Deze acquisities en investeringen hebben De Persgroep evenwel niet belet haar financiële structuur verder te verstevigen: per jaareinde bedroeg de netto financiële schuld slechts 22 miljoen euro, wat een schuldratio ten aanzien van de exploitatie cashflow van amper 0.10 inhoudt.

Doch minstens even belangrijk als dit cijfermatig gegeven is het talent en de passie van onze medewerkers over de drie thuislanden waar onze groep actief is. Namens de Raad van Bestuur wens ik hen te feliciteren voor de inzet waarmee zij, dag in dag uit, meebouwen aan de toekomst van De Persgroep.


Ludwig Criel 
Voorzitter van de Raad van Bestuur